Improve the quality of life of children, adolescents and adults. Contact us →

ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՊԱՀԱՆՋԻ ՆՎԱԶԵՑՈՒՄ

News & Blog

Էներգիայի պահանջարկը նվազեցնելու առաջին քայլը էներգիան խնայելն է, որտեղ մենք կարող ենք, բայց մարդկանց մեծամասնության համար կա միայն այնքան բան, որը հնարավոր է խնայել՝ առանց ամբողջությամբ փոխելու իրենց ապրելակերպը:

Այսպիսով, էներգիայի պահանջարկը նվազեցնելու մեկ այլ միջոց է անցնել վերականգնվող էներգիայի: Եթե նոր տուն եք գնում, ընտրեք էներգաարդյունավետը, որը կառուցվել է կանաչ շինարարության տեխնիկայի միջոցով կամ տեղադրել արևային մարտկոցներ ձեր ներկայիս տան վերևում: Ընտրեք շուկայի ցածր ածխածնի արտանետման աճող թվով մեքենաներից, որոնք ավելի քիչ են այրում հանածո վառելիքը և արտադրում են ավելի քիչ վտանգավոր գազեր, քան իրենց սովորական գործընկերները:

Աղբյուր. sciencedirect.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *