Improve the quality of life of children, adolescents and adults. Contact us →

ՎԵՐԱՇԽԱՏՈՒՄ

News & Blog

Կանաչ գնալու այս անվճար, պարզ միջոցը երկարացնում է բնական պաշարների կյանքի տևողությունը. Վերամշակումը նաև նվազեցնում է շրջակա միջավայրի վրա վնասակար թափոնների ազդեցությունը:

Վերամշակման միջոցով մենք կարող ենք նվազեցնել աղտոտվածության քանակը, որը մենք շնչում ենք և սահմանափակել վտանգավոր գազերը, որոնք ազդում են Երկրի մթնոլորտին: Վերամշակումը թույլ է տալիս արտադրանքը դառնալ բազմակի օգտագործման, ինչը պահանջում է ավելի քիչ էներգիա և ավելի քիչ ռեսուրսներ արտադրելու համար, քան նոր արտադրանքը:

Աղբյուր՝ greenfaith.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *