Improve the quality of life of children, adolescents and adults. Contact us →

ՏԻՊ 2 ԴԻԱԲԵՏ

News & Blog

Կա աճող տեսակ 2 շաքարային դիաբետի խնդիր մեր երիտասարդների մոտ. Սակայն ծնողները կարող են օգնել շրջել իրավիճակը առողջ փոփոխություններով, որոնք լավ են ողջ ընտանիքի համար:

Կարդալ ավելին: https://www.cdc.gov/features/prevent-diabetes-kids/index.html

Դուք կամ ձեր ճանապարհորդական գործընկերը տառապո՞ւմ եք շաքարախտից:
Ահա այն, ինչ դուք պետք է իմանաք ներքին ճանապարհորդելիս.

https://millionmilesecrets.com/guides/tips-for-traveling-with-someone-who-has-diabetes/

«Նաջի Չերֆան» հիմնադրամը հոգ է տանում ընտանիքի, հատկապես երեխաների առողջության մասին: Իմացեք ավելին 2-րդ տիպի շաքարախտի մասին և այցելեք մեր կայք՝ տեսնելու, թե ինչպես ենք մենք կենտրոնացած առողջության վրա հիմնված տեղեկատվական նախաձեռնությունների վրա.

www.najicherfanfoundation.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *