Improve the quality of life of children, adolescents and adults. Contact us →

5 ՎԱՅՐ, ՈՐՈՆՔ ԳՏՆՈՒՄ ԵՆՔ ՄԵՐ ՈՒԺԸ

News & Blog

«Դուք երբեք չգիտեք, թե որքան ուժեղ եք, քանի դեռ ուժեղ լինելը ձեր միակ ընտրությունն է»: – Բոբ Մարլի

Կարո՞ղ է մեզանից որևէ մեկը որոշել իր խիզախության աստիճանը:

Կարո՞ղ է մեզանից որևէ մեկը գիտի, թե ինչպես նայել վիշտի, ամուսնալուծության, կորցրած աշխատանքի, կախվածության և այլ չարագործներին:

Այդ դեպքում ինչպե՞ս ենք մենք գոյատևում Աստծո կողմից ստեղծված ամենադժվար մարտահրավերից՝ ձևավորելու մեզ, հասնելու մեր նպատակը, մեծացնելու մեր հուզական մկանները և ավելի մոտեցնելու մեզ Նրան:

Ավելին կարդացեք այստեղ՝

http://www.beliefnet.org/inspiration/galleries/5-places-we-find-our-strength.aspx?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *