Improve the quality of life of children, adolescents and adults. Contact us →

EEN KWESTIE VAN WAARDEN

News & Blog

Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.

Kolossenzen 3:2

Tijdens een reis door Chicago zag ik een poster waarop reclame werd gemaakt voor een seminar over bedrijfsbeheer.

De boodschap van de poster was intrigerend: de waarde van een leider is direct evenredig aan de waarden van die leider. De juistheid van die verklaring trof me. Wat wij belangrijk achten vormt ons karakter – en zal uiteindelijk bepalen hoe we leiden, of dat we überhaupt kunnen leiden. Dit geldt overigens niet alleen voor leiders. Voor de volgeling van Christus zijn waarden nog belangrijker. Toen Paulus zich richtte tot de gelovigen in Kolosse, schreef hij: “Richt je op de dingen die boven zijn, niet op wat op aarde is” (Kol. 3:2).

Hij bedoelt dat alleen wanneer onze waarden gebaseerd en gevormd zijn door het eeuwige (niet het tijdelijke), we daadwerkelijk ambassadeurs van Christus op aarde zullen zijn. Als we begrijpen dat we pelgrims in deze wereld zijn, geen toeristen, kunnen we een heldere kijk en een open hart houden — en kunnen we de Heiland effectiever dienen. Er is wel eens gezegd dat we in een wereld leven die van alles de prijs kent, maar van niets de waarde.

In de wereld van het ‘hier en nu’ echter worden volgelingen van Christus  opgeroepen om waarden te bouwen rond wat eeuwig duurt. In andere woorden: de effectiviteit van een gelovige is recht evenredig met de waarden van die gelovige.

Bron: Bill Crowder, Ons Dagelijks Brood, rbc.org

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *