Improve the quality of life of children, adolescents and adults. Contact us →

KORINTIERS

News & Blog

De bevolking van de stad Korinte bestond voornamelijk uit niet-Joodse christenen die zich hadden bekeerd na een eerder bezoek van Paulus, maar ze pasten de christelijke leringen in het algemeen en de instructies van Paulus in het bijzonder volledig verkeerd toe.

De kerk van Korinte stond voor steeds grotere uitdagingen: verdeeldheid, seksuele immoraliteit, deelname aan heidense rituelen, controverses over het avondmaal, het spreken in tongen, en dat samen met de terugkerende dreiging van het gnosticisme.

Paulus’ raadgevingen, bemoedigingen  en zijn kritiek op de kerk van Korinte blijven van toepassing op hedendaagse uitdagingen in de kerk, en Harrisville’s toelichting op Korinte 1 brengt Paulus’ woorden voor het voetlicht.

 

Bron: logos.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *