Improve the quality of life of children, adolescents and adults. Contact us →

VERBAZINGWEKKENDE TOEGANKELIJKHEID

News & Blog

Toen John F. Kennedy president van de VS was, legden fotografen soms een aardig  tafereeltje vast: Gezeten rond het bureau van de president in het Oval Office debatteren kabinetsleden over zaken van wereldbelang. Ondertussen kruipt een peuter, de 2-jarige John-John, om het enorme presidentiële bureau, zich niet bewust van het Witte Huis-protocol en gewichtige staatszaken. Hij is gewoon op zoek naar zijn vader.

In het woord Abba wordt eenzelfde onthutsende toegankelijkheid overgebracht toen Jezus zei: “Abba, Vader, voor U is alles mogelijk” (Marcus 14:36). God mag dan de Heer van het universum zijn, door Zijn Zoon werd God even benaderbaar als elke toegewijde menselijke vader. In Romeinen 8 maakt Paulus het beeld van intimiteit nog duidelijker. Gods Geest leeft in ons, zegt hij, en als we niet weten wat we moeten bidden, ‘spreekt de Geest Zelf voor ons met zuchten die niet in woorden zijn uit te drukken’ (v.26).

Jezus kwam om ons te laten zien dat een volmaakte God luistert naar smeekbeden om hulp  van een weduwe, een Romeinse hoofdman, een ellendige tollenaar en een dief aan het kruis. We hoeven alleen maar “Abba” te roepen of, als dat niet lukt, gewoon maar te zuchten. Zo dicht bij ons is God gekomen.

Bron: odb.org

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *