Improve the quality of life of children, adolescents and adults. Contact us →

DE DOOP IS EEN UITNODIGING TOT DE HEMEL

News & Blog

De doop is de toegang tot de kerk en de poort naar de andere sacramenten. Het doopvont markeert het begin van onze geestelijke geboorte, het kennen van de geloofsbelijdenis en de naleving van de riten.

Elk begin zou dus moet worden gekenmerkt door de doop. Laten we stilstaan bij het grote wonder dat plaatsvond vlak nadat onze Heiland was gedoopt. Dat wonder was een voorproefje van wat er ging gebeuren. De hemel werd geopend.

Waarom? Jezus wil dat we weten dat , ook al zien we het niet, precies hetzelfde gebeurt tijdens onze eigen doop, wanneer God ons uitnodigt naar het hemelse thuisland en ons aanspoort ons niet teveel vast te houden aan deze wereld. De onderdompeling van Jezus Christus in water staat symbool voor Zijn dood en begrafenis, en Zijn uit het water omhoog komen staat voor Zijn opstanding. Paulus de Apostel legt uit dat door de doop de gelovigen met Christus verenigd worden , zowel in de dood als ook in de opstanding, opdat ook wij een nieuw leven kunnen leiden .

Net zoals we een met Hem zijn geworden in zijn dood, zijn wij ook een geworden met Hem  in zijn opstanding uit de dood.”. (Romeinen 6: 4-5) De doop, een sacrament dat ons in onze kinderjaren wordt gegeven, zal niet gedijen tenzij we altijd hand in hand met Christus lopen en een deugdzaam leven leiden. Net zoals Jezus Christus aan de mensheid werd geopenbaard, zullen wij, die in Zijn naam zijn gedoopt, Hem ook aan anderen openbaren.

We zijn slechts één keer gedoopt, maar onze doop wordt vernieuwd met elke goede daad die we doen, met elke vereenzelviging met de armen. Met elke goede daad vernieuwen we ons doopsel, verdrijven we onze zonden en leven we met Christus. Zo kunnen we, net als Johannes, getuigen dat Christus de zoon van God is. Wanneer de priester wijwater in onze huizen sprenkelt, beloven wij onze woning op te dragen aan de Heilige Geest. Wanneer we wijwater drinken, beloven we de heiligheid van onze geest en ons lichaam te handhaven. Het is een hernieuwde belofte aan Christus om voor altijd  Hem toegewijd te zijn.

Het is echt hartverwarmend om in deze gezegende tijd te zingen: “Jullie allen die in Christus zijn gedoopt, hebben zich met Christus bekleed, halleluja”

Vertaald uit de Arabische tekst geschreven door Fr. Fadi Barkyl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *